“Van offerte naar contract, van levering tot factuur. Een juiste afstemming tussen inkoop en verkoop is van groot belang. Met Potatosystem heeft u volledige controle en inzicht in het gehele proces. “

Lees meer

Pootaardappelen

Het afroepen van leveringen regelt u overzichtelijk en eenvoudig. Ook het koppelen van afnemer aan de teler waar het geleverd dient te worden wordt in één scherm uitgevoerd. Hierdoor heeft u goed overzicht en inzicht in het proces.

Bij een contract kunt u direct documenten koppelen. Eenvoudig het gewenste document slepen vanuit de verkenner of de e-mail naar het contract. Bij het document kunt u bijzonderheden vermelden. Uiteraard is elk document op elk gewenst moment te raadplegen.

Zodra de levering heeft plaatsgevonden kunt u de factuur voor de geleverde diensten aanmaken en versturen. Potatosystem zorgt ervoor dat u het volledige overzicht houdt.

Bij een contract kunt u direct documenten koppelen. Eenvoudig het gewenste document slepen vanuit de verkenner of de e-mail naar het contract.

Wanneer uw klant akkoord is met het voorgestelde contract kan hij/zij direct het contract online voorzien van een handtekening. Kostbare tijd wordt hiermee bespaard.

Contractbeheer

Het opstellen van een contract dient zorgvuldig te gebeuren. Veel voorkomende zaken worden automatisch meegenomen in het contract. Zodra alle zaken zijn vastgelegd is het opmaken van het contract zo gedaan. U kunt altijd zien hoe het contract eruit ziet voordat u deze verstuurd.

Verzenden van het contract gaat per e-mail. Hierbij kunt u gebruik maken van het online tekenen van het contract door uw klant. Wanneer uw klant akkoord is met het voorgestelde contract kan hij/zij direct het contract online voorzien van een handtekening. Kostbare tijd wordt hiermee bespaard.

Facturatie

Het maken van een factuur voor geleverde producten hoort erbij. Ook losse facturen kunnen aangemaakt worden. Uiteraard worden de facturen per e-mail verzonden. Naast de PDF is deze ook voorzien van een UBL bestand zodat de ontvanger de factuur direct in de boekhouding kan verwerken.

Behoefte aan een systeem die bij u past?

Consumptieaardappelen

Het bemiddelen tussen de telers en de afnemers van consumptieaardappelen kan perfect worden beheerd in Potatosystem. Als bemiddelaar zit u er middenin. Overzicht en controle is essentieel. U regelt de bemiddeling en stuurt het transport aan op basis van de vraag.

Contracten voor de consumptieaardappelen zijn er in verschillende soorten. Of het nu gaat om een vaste prijs-, pool, tender of dagprijscontract. Al deze contractvormen kunt u vastleggen en beheren.

Bij het bemiddelen is de juiste informatie van groot belang. U brengt partijen bij elkaar en wilt van begin tot aan de uiteindelijke levering inzicht en controle hebben. Met Potatosystem verliest u niets uit het oog. Alle documenten zoals de opgemaakte contracten legt u eenvoudig vast bij het opgestelde contract.

Laboratoriumtesten kunnen op verschillende momenten worden uitgevoerd. Alle resultaten worden overzichtelijk bij het contact vastgelegd. Terugkoppelen van de labtestresultaten regelt u zonder veel inspanning, maar wel met een compleet en volledig rapport.

Bij het bemiddelen is de juiste informatie van groot belang. U brengt partijen bij elkaar en wilt van begin tot aan de uiteindelijke levering inzicht en controle hebben. Met Potatosystem verliest u niets uit het oog.

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

3 + 3 =

Pioen Partners b.v.

Twentepoort West 38
7609 RD Almelo

K.v.K. nummer: 56842384
B.T.W. nummer: 852327365

+ 31 (0)546 456 223

info@potatosystem.nl